Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. De reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, gezondheid en leeftijd van een persoon bepalen welke vaccinaties, anti-malariamaatregelen en of andere, al dan niet preventieve, gezondheidsmaatregelen nodig zijn. U dient zich dan ook steeds persoonlijk te laten adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn.

De Travel Clinic besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op deze website gepubliceerde informatie. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op deze website onjuist en/of incompleet is.

 

Travel Clinic, haar vennoten of enige door haar ingeschakelde derden dan wel haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie dan wel verkeerd gebruik van informatie. Indien voorgaande uitsluiting van aansprakelijkheid ongeldig zou worden geoordeeld, is de aansprakelijkheid van Travel Clinic, haar vennoten of enige door haar ingeschakelde derden dan wel haar werknemers indien (i) Travel Clinic en/of haar vennoten voor de schade enige dekking onder een verzekering geniet(en), beperkt tot een bedrag maximaal gelijk aan de door Travel Clinic en/of haar vennoten te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Travel Clinic en/of haar vennoten onder die verzekering; dan wel indien (ii) Travel Clinic en haar vennoten voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering genieten, beperkt tot een bedrag van maximaal Euro 5.000.

 

Informatie verzonden aan de Travel Clinic of enige door haar ingeschakelde derden via e-mail of deze website, is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

 

Deel & Print