Klachten

Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Alleen dan kunnen we het probleem oplossen en onze zorg- en dienstverlening verbeteren.

U kunt uw klacht het beste bespreken met de betrokken medewerker of zijn of haar leidinggevende. Samen kunt u bespreken wat er gebeurd is en naar een oplossing zoeken.

 

Klachtenbemiddelaar
Mocht u moeite hebben om uw klacht rechtstreeks te bespreken, dan kan de klachtenbemiddelaar bemiddelen tussen u en de betrokken persoon bij het vinden van een goede oplossing. De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Op onderstaand klachtenformulier kunt u aangeven of u daar gebruik van wilt maken.

Uw klacht indienen
U kunt uw klacht melden via onderstaand klachtenformulier. Dit formulier kunt u mailen naar travelclinic@erasmusmc.nl
Als u geen e-mailadres heeft, kunt u het formulier per post opsturen naar: Travel Clinic Erasmus MC, Zimmermanweg 7, 3015 CP Rotterdam.
 

Deel & Print